Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksille!

Tietosuojakäytäntö

Tämä on henkilötietolain (osiot 10 ja 24) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojalausunto. Valmisteltu 01.05.2018. Muokattu viimeksi 11.06.2020.

Kirjaaja

www.nuuska24.fi info@nuuska24.fi

Rekisteristä vastaavat yhteystiedot

info@nuuska24.fi

Rekisterin nimi

www.nuuska24.fi verkkokauppa Rekisterin kuvaus.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta ja tarkoitus

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Sukunimi ja etunimi

Sähköpostiosoite

Katuosoite

Postinumero

Puhelinnumero

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on viestintä, asiakassuhteiden ylläpito ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Säännölliset tiedonsiirrot ja tiedonsiirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei paljasteta säännöllisesti muille osapuolille. Tiedot voidaan julkaista asiakkaan kanssa sovitussa laajuudessa. Rekisterinpitäjä voi siirtää tietoja myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Nuuska24.fi ei luovuta asiakastietojaan kolmansille osapuolille ilman heidän suostumustaan.

Rekisterin tietoturvan periaatteet

Rekisteriä hoidetaan huolellisesti, ja SSL-suojaus suojaa tietojärjestelmien käsittelemät tiedot asianmukaisesti. Kun rekisteritiedot tallennetaan Internet-palvelimille, niiden laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta turvallisuudesta huolehditaan riittävästi. Rekisterinpitäjän on varmistettava, että tallennettuja tietoja, palvelinten käyttöoikeuksia ja muuta henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittistä tietoa käsittelevät luottamuksellisesti vain työntekijät, joiden toimenkuvaan se sisältyy.

Tarkastusoikeus ja oikeus pyytää tietojen oikaisua

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista tai puutteellisten tietojen täydentämistä.

Jos henkilö haluaa tarkistaa tai pyytää oikaisemaan häntä koskevia tietoja, pyyntö on lähetettävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi pyytää hakijaa todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa asetetussa määräajassa (yleensä kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Rekisteröidyillä on myös muita EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia, kuten rajoituksia henkilötietojen käsittelylle tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt on lähetettävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi pyytää hakijaa todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa asetetussa määräajassa (yleensä kuukauden kuluessa).

Klarnan maksut

Jotta voimme tarjota sinulle Klarnan maksutavat, voimme välittää henkilökohtaisia tietojasi yhteydenotto- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle ostotapahtuman yhteydessä, jotta Klarna voi arvioida, oletko oikeutettu heidän maksutapoihinsa ja räätälöidä nämä maksutavat sinulle. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojakäytännön mukaisesti.